airco service

Naast dat een goed werkende airco erg comfortabel is, zorgt het er ook voor dat u fris achter het stuur zit. Ook zorgt de Airco ervoor dat binnen een paar tellen uw raam weer vrij is van condens en u weer vrij zicht heeft. De airco staat dus niet alleen voor comfort, maar ook voor veiligheid.

Net als uw auto, heeft ook uw airco regelmatig onderhoud nodig. Elk jaar vermindert de koelcapaciteit van uw airco, dit komt door verlies en/of verdamping van het koudemiddel in het aircosysteem. Als er te weinig in zit, neemt de kans op defecten snel toe en is de kans groot dat u geconfronteerd wordt met hoge reparatiekosten. Voorkom dit en zorg dat u regelmatig uw airco laat controleren en onderhouden. Voor uw gezondheid moet u de airconditioning echter wel regelmatig laten onderhouden. Hierbij moet rekening worden gehouden met twee bijzonder belangrijke factoren:


 • De verdamper - regelmatig desinfecteren
  Hier nestelen zich graag bacteriën, schimmels en andere micro-organismen. Deze komen via het ventilatiesysteem in het interieur terecht en veroorzaken bij veel mensen onaangename, allergische reacties. Het enige dat hier helpt is het desinfecteren van de verdamper! Autobedrijf Blok beschikt over een reinigingsapparaat. Dit apparaat zorgt er zelfs voor dat het gehele kachelhuis wordt gereinigd van onplezierige micro-organismen doordat de vloeistof in het kachelhuis wordt verneveld.

 • Het interieurfilter - regelmatig vervangen
  Dit filter is erg belangrijk voor de schone lucht in het interieur. Het filtert bijvoorbeeld pollen, stof en vuil uit de lucht. Afhankelijk van de rij-omstandigheden wordt dit filter bij regulier onderhoud door ons vervangen. Soms kan het echter nodig zijn om dit vaker te doen. JVh Carservice kan dit voor u uitvoeren.

Inhoud aircoservicebeurt:
 • Leeghalen systeem
 • Vacumeren systeem (o.a. ontvochtigen en lektest)
 • Olie bijvullen aircosysteem
 • UV-vloeistof toevoegen (om eventuele lekkages op te kunnen sporen)
 • Afvullen systeem met koudemiddel