apk keuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is de Nederlandse implementatie van de in Europa wettelijk verplichte autokeuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu.

Nieuwe auto's die op benzine rijden moeten (anno 2006) vier jaar na de ingebruikname voor het eerst worden gekeurd, daarna twee keer om de twee jaar en vervolgens ieder jaar opnieuw. Nieuwe auto's die op diesel of lpg rijden moeten de eerste keer na drie jaar worden gekeurd en daarna jaarlijks. Auto's ouder dan 30 jaar hoeven slechts om de 2 jaar te worden gekeurd, auto's van voor 1960 zijn zelfs geheel vrijgesteld van de keuringsplicht. De afloopdatum van de keuringsperiode staat in uw keuringsrapport. 

U kunt via >>deze link<< ook controleren wanneer uw auto gekeurd moet worden. De auto mag 2 maanden vóór de einddatum ter keuring aangeboden worden. Bij goedkeuring wordt de oude datum verlengd. Met ongeldige APK mag niet met het voertuig worden gereden.

Is uw auto toe aan een nieuwe APK? U kunt bij ons op elk gewenst moment langskomen (tijdens openingsuren), om uw auto te laten keuren! Ga naar onze contactpagina om een afspraak te maken.